Latihan 12 Shell

Infinite loop by Franco Folini Flickr

Untuk mahasiswa peserta kuliah pemrograman Shell , silahkan kerjakan latihan 12 shell berikut:

 1. Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan for … do !
 2. Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan while … do !
 3. Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan until … do !
 4. Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan select .. do !
 5. Buat script perulangan yang menghasilkan keluaran sebagai berikut:
  1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2
  3 3 3 3 3
  4 4 4 4 4
  5 5 5 5 5

Buat laporan dan kumpulkan ke email dengan subjek latihan 12 shell

Have Fun!

Referensi:

http://mywiki.wooledge.org

http://steve-parker.org/sh/first.shtml

http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/

http://tldp.org/LDP/abs/html/

http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-bash/index.html

http://www.arachnoid.com/linux/shell_programming.html

http://www.hypexr.org/bash_tutorial.php

http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html

http://www.panix.com/~elflord/unix/bash-tute.html

http://linuxcommand.org/writing_shell_scripts.php

http://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page

http://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial

http://ryanstutorials.net/bash-scripting-tutorial/

http://wiki.bash-hackers.org/scripting/tutoriallist

Silahkan tuliskan tanggapan, kritik maupun saran