Latihan 3 Shell

Untuk mahasiswa peserta mata kuliah pemrograman Shell, silahkan kerjakan latihan 3 shell berikut: Latihan 3 Jelaskan apa maksud perintah-perintah berikut! Beri Contoh! a. cat        d. cut b. grep      e. sed c. sort        f. tr Jelaskan apa persamaan dan perbedaan perintah echo dan printf! Beri contoh! Jelaskan apa maksud perintah-perintah berikut! Beri Contoh! a. id       … Lanjutkan membaca Latihan 3 Shell