Latihan 12 Shell

Untuk mahasiswa peserta kuliah pemrograman Shell , silahkan kerjakan latihan 12 shell berikut: Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan for … do ! Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan while … do ! Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan until … do ! Buat sebuah script perulangan sederhana menggunakan select .. do ! Buat script … Lanjutkan membaca Latihan 12 Shell