Mulut yang terkunci

Saya baru baca buku Mulut yang terkunci karya Siti Nurlaela. Buku ini bercerita tentang kisah para sahabat Rasul. Ada 50 kisah haru para sahabat nabi. Buku ini bukan biografi para sahabat, tapi sekumpulan kisah pendek yang penuh makna. Bagus banget untuk dibaca dan direnungkan hikmahnya. Berikut ini beberapa judul kisah2nya yang saya ingat:

 • kesetiaan khadijah
 • nazar ali
 • zaid bin haritsah memilih rasul
 • abdullah bin ummi maktuk
 • umar ibu masak batu
 • utsman berdagang dgn allah
 • abbas penyedia air minum haramain
 • gugurnya hamzah
 • jafar raja najasyi
 • keikhlasan khalid
 • tulang utk amr bin ash
 • abu sufyan tobat
 • muawiyah pendiri bani umayyah
 • ikrimah syuhada penuh luka
 • abdullah bin umar
 • abdurrahman bin auf saudagar kaya
 • abu bakar lomba sedekah
 • abu dzar al ghifari  perampok tobat
 • abu hurairah segelas susu
 • abu ubaidah gubernur zuhud
 • alqomah mulut terkunci
 • bilal tegar
 • hakim bin hazm terlahir dalam kabah
 • muadz bin jabal hadits tak terlupakan
 • musab bin umair pemudia pencinta rasul
 • said bin zayd
 • thalhah sahid yg hidup
 • usamah bin zaid panglima perang termuda
 • uwais al qarny anak berbakti
 • wahsyi menebus kesalahan
 • zubair bin awwam bela rasul
 • husain karbala
 • umar bin abd aziz, khalifah ingat mati
 • saladin ksatria
 • aisyah cemburu
 • fatimah ratu perempuan surga
 • rabiah adawiyah, tenggelam cinta ilahi
 • jafar sadiq bintang cemerlang di langit madinah
 • abu hanifah dan ilmuwan romawi
 • abd qadir jailani bertemu iblis
 • muhammad bin musa al khawarizmi angka nol
 • al mutanabbi penjual semangka
 • alfarabi musik
 • Imam bukhari
 • Imam muslim
 • harun al rasyid permata
 • saad bin waqash ibu
 • ibn batutah
 • thabari zuhud
 • firadusi hikayat raja

Semoga Bermanfaat!

Silahkan tuliskan tanggapan, kritik maupun saran